Grote Oude Boeken- en Oude Documentenmarkt

Elke eerste zaterdag van de maand in het Legermuseum sectie Vliegtuigen (Vliegtuigmuseum) Jubelpark te 1040 Brussel

Gratis ingang voor de bezoekers

Open van 9:00u tot 14:00u

email plaisirdulivre     Homepage  Exposant(en)s  Inschrijvingen  Bezoekers